Aanbod

De Werk je FIDT-module bestaat uit twee trainingsprogramma's: LIIT & HIIT. Het LIIT-programma houdt rekening met een lagere belastbaarheid, mentale trainingsblokkades en/of eventuele fysieke beperkingen. Het HIIT-programma is voor de werknemer die al sportief is, uitdaging zoekt en heeft een competitie element.

Voordelen werknemer & werkgever:

LIIT (Low Intense Intervaltraining)

Dit programma is ingericht voor de minder actieve werknemer. Hoe minder actief je als werknemer bent, hoe groter de positieve effecten van intensief trainen op mentaal, fysiek en financieel gebied.

Het verschil met High Intense Intervaltraining (HIIT) is dat de intervallen op hoge intensiteit veel lager zijn dan bij (HIIT). Ook heb je bij LIIT langere rustperiodes. In dit programma is ruim aandacht voor gedragsverandering, veiligheid en motivatie. Dit programma is met name geschikt als de belastbaarheid laag is en/of er mentale training blokkades zijn.

HIIT (High Intense Intervaltraining)

FIDT is er ook voor de werknemer die regelmatig sport. Uitdagende trainingen met een competitie element. Er wordt vanaf de start getraind op hoge hartslag. De krachttraining wordt gecombineerd met High Intense Intervaltraining en met samenwerkingsopdrachten.

Opbouw programma

De opbouw van een sportwedstrijd is de kapstok van het FIDT- programma. Vanaf de Warming Up tot de Cooling Down wordt er tijdens trainingstraject intensief samengewerkt. Begeleiding wordt afgestemd op het individu en je wordt uitgedaagd om je fysieke, en daarmee ook, je mentale grenzen te verleggen.

1. De warming up
Eerst vindt er een keninsmakinggesprek plaats met FIDT en het bedrijf. Elk bedrijf heeft een unieke set aan wensen en behoeften. FIDT brengt dit zo goed mogelijk in kaart. In overleg wordt bepaald welke motivatie en welk trainingsprogramma hierop aansluit.

2. De bespreking
Motiveren, inspireren en activeren. Een korte interactieve presentatie aan de deelnemers, waarin FIDT achter de motivatie van de deelnemers wil komen en kijkt naar wat zij willen bereiken. Aan de hand van ankedotes en wetenschappelijke literatuur wordt duidelijk wat er allemaal met je lichaam en hoofd gebeurt wanneer je fit of niet fit bent. Aan het einde van de bespreking vindt er een conditietest plaats om te bepalen welk trainingsprogramma er geselecteerd wordt.

3. De training
Het Werk je FIDT-programma gaat van start. Gevarieerd trainen vol enthousiasme met een gedoseerde opbouw. Kracht- en intervaltraining afgestemd op de belastbaarheid van iedere werknemer. Elke training zal mentaal en fysiek uitdagend zijn.

4. Rust
Halverwege het traject wordt er een meting gedaan om de voortgang van de deelnemers te meten en de feedback te bespreken. De inhoud van de training kan hier op worden aangepast.

5. De cooling down
Aan het einde van het traject zal er een laatste meetmoment plaats vinden om te kijken wat de behaalde resultaten zijn. Dit is ook het moment om nieuwe doelstellingen vast te stellen. Hierdoor wordt de werknemer uitgedaagd en wordt er op de meest effectieve manier getraind.

Interesse? Neem contact op